Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drohiczynie

Projekt Świetlica – edukacja, zabawa, terapia

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drohiczynie informuje, iż dnia 01.09.2019 rozpoczyna się realizacja projektu  ŚWIETLICA – EDUKACJA, ZABAWA, TERAPIA współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. W ramach projektu będą odbywały się zajęcia takie jak: – robotyka, – zajęcia plastyczne, – warsztaty kulinarne, – wydarzenia Read more about Projekt Świetlica – edukacja, zabawa, terapia[…]

Zapytanie ofertowe SUO

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drohiczynie z siedzibą przy ul. Warszawskiej 12 w Drohiczynie, zwraca się do Państwa z prośbą o przedstawienie swojej oferty na realizację zadania pn. „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i dorosłych z zaburzeniami psychicznymi – mieszkańców gminy Drohiczyn” poprzez wypełnienie formularza załączonego do niniejszego zapytania ofertowego zgodnie z poniższymi wymaganiami: Usługi będą świadczone zgodnie z: 1. Read more about Zapytanie ofertowe SUO[…]

PROJEKT „ CHODŹ POMALUJ MÓJ ŚWIAT ” – WSPARCIE TERAPEUTYCZNE UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W PUTKOWICACH NADOLNYCH.

  PROJEKT „ CHODŹ POMALUJ MÓJ ŚWIAT ” – WSPARCIE TERAPEUTYCZNE UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W PUTKOWICACH NADOLNYCH. WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ W ramach Programu „ Od zależności ku samodzielności ”- edycja 2019 r. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wartość projektu: 125 Read more about PROJEKT „ CHODŹ POMALUJ MÓJ ŚWIAT ” – WSPARCIE TERAPEUTYCZNE UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W PUTKOWICACH NADOLNYCH.[…]

Szkolenie w zakresie poznania oferty turystycznej obszaru SLGD „Tygiel Doliny Bugu”

Podlaskie Stowarzyszenie Gmin zaprasza na szkolenie w zakresie poznania oferty turystycznej obszaru SLGD ,,Tygiel Doliny Bugu”, które odbędzie 25 kwietnia 2019 r. Szkolenie skierowane jest do przewodników turystycznych, przedstawicieli urzędów miast, gmin, powiatów, domów kultury odpowiedzialnych za turystykę, promocję, informację turystyczną, przedsiębiorców, przedstawicieli NGO, osób prowadzących lub zamierzających rozpocząć działalność turystyczną, z gmin należących do Read more about Szkolenie w zakresie poznania oferty turystycznej obszaru SLGD „Tygiel Doliny Bugu”[…]

Informacja o wynikach wyboru oferty SUO

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drohiczynie informuje, iż w postępowaniu dotyczącym zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy PZP na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i dorosłych z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie gminy Drohiczyn została wybrana oferta złożona przez In – Progres Niepubliczna Poradnia Read more about Informacja o wynikach wyboru oferty SUO[…]

Rozmiar czcionki
Kontrast