Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drohiczynie

Informacja o wynikach wyboru oferty SUO

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drohiczynie informuje, iż w postępowaniu dotyczącym zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy PZP na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i dorosłych z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie gminy Drohiczyn została wybrana oferta złożona przez In – Progres Niepubliczna Poradnia Read more about Informacja o wynikach wyboru oferty SUO[…]

Zapytanie ofertowe SUO 2019

ZAPYTANIE OFERTOWE Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drohiczynie z siedzibą przy ul. Warszawskiej 12 w Drohiczynie, zwraca się do Państwa z prośbą o przedstawienie swojej oferty na realizację zadania pn. „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i dorosłych z zaburzeniami psychicznymi – mieszkańców gminy Drohiczyn” poprzez wypełnienie formularza załączonego do niniejszego zapytania ofertowego zgodnie z poniższymi wymaganiami: Usługi Read more about Zapytanie ofertowe SUO 2019[…]

Przedłużona rekrutacja do projektu „Aktywny i Samodzielny Senior – wsparcie i aktywizacja osób 60+”

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drohiczynie informuje, iż rekrutacja do projektu „Aktywny i Samodzielny Senior – wsparcie i aktywizacja osób 60+” została przedłużona o kolejne 14 dni tj. do 13.01.2019r. Wszystkich chętnych do udziału w projekcie zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych. Dostępne są one w biurze projektu tj. w budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Read more about Przedłużona rekrutacja do projektu „Aktywny i Samodzielny Senior – wsparcie i aktywizacja osób 60+”[…]

Rekrutacja do projektu „Aktywny i Samodzielny Senior – wsparcie i aktywizacja osób 60+”

W dniu dzisiejszym rusza rekrutacja do udziału w Projekcie “Aktywny I Samodzielny Senior – wsparcie I aktywizacja osób 60+”. Rekrutacja potrwa od dzisiaj tj. 17.12.2018 r do 30.12.2018r. Do udziału w projekcie zapraszamy wszystkie osoby z terenu Miasta i Gminy Drohiczyn, które ukończyły 60 rok życia. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Read more about Rekrutacja do projektu „Aktywny i Samodzielny Senior – wsparcie i aktywizacja osób 60+”[…]

Informacja o wynikach wyboru oferty SUO

  Drohiczyn, dnia 15.10.2018 r. INFORMACJA O WYNIKACH WYBORU OFERTY z dnia 04 października 2018 r. na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i dorosłych z zaburzeniami psychicznymi mieszkańców gminy Drohiczyn. Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drohiczynie informuje, iż w postępowaniu dotyczącym zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w art. Read more about Informacja o wynikach wyboru oferty SUO[…]

Zapytanie ofertowe SUO

ZAPYTANIE OFERTOWE Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drohiczynie z siedzibą przy ul. Warszawskiej 12 w Drohiczynie, zwraca się do Państwa z prośbą o przedstawienie swojej oferty na realizację zadania pn. „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i dorosłych z zaburzeniami psychicznymi – mieszkańców gminy Drohiczyn” poprzez wypełnienie formularza załączonego do niniejszego zapytania ofertowego zgodnie z poniższymi wymaganiami: Usługi Read more about Zapytanie ofertowe SUO[…]

Unieważnienie zapytania ofertowego SUO

  Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Drohiczynie unieważnia postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego nr MGOPS.26.17.2018 z dnia 30/08/2018 r. na usługę „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i dorosłych z zaburzeniami psychicznymi – mieszkańców gminy Drohiczyn” Zamawiający informuje, iż postępowanie unieważnia się z uwagi na brak wpłynięcia ofert na w/w zapytanie, jednocześnie zamawiający Read more about Unieważnienie zapytania ofertowego SUO[…]

Projekt „Jestem Super!” – Programy Pracy z dziećmi i młodzieżą w czasie wolnym – drugi rok realizacji projektu

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drohiczynie informuje, iż dnia 01.09.2018 rozpoczyna się realizacja projektu  „JESTEM SUPER! – PROGRAMY PRACY Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ W CZASIE WOLNYM” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.   Rodzice lub opiekunowie prawni, którzy chcą aby ich dzieci wzięły udział Read more about Projekt „Jestem Super!” – Programy Pracy z dziećmi i młodzieżą w czasie wolnym – drugi rok realizacji projektu[…]

Zapytanie ofertowe SUO

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drohiczynie informuje o możliwości składania ofert dotyczących realizacji niżej przedstawionego zapytania ofertowego. Oferty mogą Państwo składać do dnia 07.09.2018 r. do godziny 14:00. Zapraszamy do składania ofert. 

[…]

Zapytanie ofertowe!

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drohiczynie informuje możliwości składania ofert dotyczących realizacji niżej przedstawionego zapytania ofertowego. Oferty mogą Państwo składać do dnia 16.06.2018 r. do godziny 13:00. […]

Rozmiar czcionki
Kontrast