Projekt „Jestem Super!” – Programy Pracy z dziećmi i młodzieżą w czasie wolnym – drugi rok realizacji projektu

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drohiczynie informuje, iż dnia 01.09.2018 rozpoczyna się realizacja projektu  „JESTEM SUPER! – PROGRAMY PRACY Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ W CZASIE WOLNYM” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

 

Rodzice lub opiekunowie prawni, którzy chcą aby ich dzieci wzięły udział w projekcie proszeni są o składanie Kwestionariusza Zgłoszeniowego w budynku MGOPS w Drohiczynie przy ulicy Warszawskiej 12 lub w formie elektronicznej na adres e-mail: mgops-drohiczyn@bialystok.home.pl albo fax: 85 655 83 23   w terminie od 01.09.2018 r.  do 15.09.2018 r.

Regulamin rekrutacji oraz wszystkie wymagane dokumenty dostępne są w biurze MGOPS oraz na stronie internetowej www.mgops-drohiczyn.idl.pl. (w zakładce Projekty → „Jestem Super!”)

 

Rozmiar czcionki
Kontrast