Szkolenie w zakresie poznania oferty turystycznej obszaru SLGD „Tygiel Doliny Bugu”

Podlaskie Stowarzyszenie Gmin zaprasza na szkolenie w zakresie poznania oferty turystycznej obszaru SLGD ,,Tygiel Doliny Bugu”, które odbędzie 25 kwietnia 2019 r. Szkolenie skierowane jest do przewodników turystycznych, przedstawicieli urzędów miast, gmin, powiatów, domów kultury odpowiedzialnych za turystykę, promocję, informację turystyczną, przedsiębiorców, przedstawicieli NGO, osób prowadzących lub zamierzających rozpocząć działalność turystyczną, z gmin należących do Read more about Szkolenie w zakresie poznania oferty turystycznej obszaru SLGD „Tygiel Doliny Bugu”[…]

Informacja o wynikach wyboru oferty SUO

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drohiczynie informuje, iż w postępowaniu dotyczącym zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy PZP na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i dorosłych z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie gminy Drohiczyn została wybrana oferta złożona przez In – Progres Niepubliczna Poradnia Read more about Informacja o wynikach wyboru oferty SUO[…]

Przedłużona rekrutacja do projektu „Aktywny i Samodzielny Senior – wsparcie i aktywizacja osób 60+”

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drohiczynie informuje, iż rekrutacja do projektu „Aktywny i Samodzielny Senior – wsparcie i aktywizacja osób 60+” została przedłużona o kolejne 14 dni tj. do 13.01.2019r. Wszystkich chętnych do udziału w projekcie zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych. Dostępne są one w biurze projektu tj. w budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Read more about Przedłużona rekrutacja do projektu „Aktywny i Samodzielny Senior – wsparcie i aktywizacja osób 60+”[…]

Rekrutacja do projektu „Aktywny i Samodzielny Senior – wsparcie i aktywizacja osób 60+”

W dniu dzisiejszym rusza rekrutacja do udziału w Projekcie “Aktywny I Samodzielny Senior – wsparcie I aktywizacja osób 60+”. Rekrutacja potrwa od dzisiaj tj. 17.12.2018 r do 30.12.2018r. Do udziału w projekcie zapraszamy wszystkie osoby z terenu Miasta i Gminy Drohiczyn, które ukończyły 60 rok życia. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Read more about Rekrutacja do projektu „Aktywny i Samodzielny Senior – wsparcie i aktywizacja osób 60+”[…]

Informacja o wynikach wyboru oferty SUO

  Drohiczyn, dnia 15.10.2018 r. INFORMACJA O WYNIKACH WYBORU OFERTY z dnia 04 października 2018 r. na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i dorosłych z zaburzeniami psychicznymi mieszkańców gminy Drohiczyn. Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drohiczynie informuje, iż w postępowaniu dotyczącym zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w art. Read more about Informacja o wynikach wyboru oferty SUO[…]

Zapytanie ofertowe SUO

ZAPYTANIE OFERTOWE Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drohiczynie z siedzibą przy ul. Warszawskiej 12 w Drohiczynie, zwraca się do Państwa z prośbą o przedstawienie swojej oferty na realizację zadania pn. „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i dorosłych z zaburzeniami psychicznymi – mieszkańców gminy Drohiczyn” poprzez wypełnienie formularza załączonego do niniejszego zapytania ofertowego zgodnie z poniższymi wymaganiami: Usługi Read more about Zapytanie ofertowe SUO[…]

Unieważnienie zapytania ofertowego SUO

  Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Drohiczynie unieważnia postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego nr MGOPS.26.17.2018 z dnia 30/08/2018 r. na usługę „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i dorosłych z zaburzeniami psychicznymi – mieszkańców gminy Drohiczyn” Zamawiający informuje, iż postępowanie unieważnia się z uwagi na brak wpłynięcia ofert na w/w zapytanie, jednocześnie zamawiający Read more about Unieważnienie zapytania ofertowego SUO[…]

Projekt „Jestem Super!” – Programy Pracy z dziećmi i młodzieżą w czasie wolnym – drugi rok realizacji projektu

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drohiczynie informuje, iż dnia 01.09.2018 rozpoczyna się realizacja projektu  „JESTEM SUPER! – PROGRAMY PRACY Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ W CZASIE WOLNYM” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.   Rodzice lub opiekunowie prawni, którzy chcą aby ich dzieci wzięły udział Read more about Projekt „Jestem Super!” – Programy Pracy z dziećmi i młodzieżą w czasie wolnym – drugi rok realizacji projektu[…]

Zapytanie ofertowe SUO

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drohiczynie informuje o możliwości składania ofert dotyczących realizacji niżej przedstawionego zapytania ofertowego. Oferty mogą Państwo składać do dnia 07.09.2018 r. do godziny 14:00. Zapraszamy do składania ofert. 

[…]

Zapytanie ofertowe!

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drohiczynie informuje możliwości składania ofert dotyczących realizacji niżej przedstawionego zapytania ofertowego. Oferty mogą Państwo składać do dnia 16.06.2018 r. do godziny 13:00. […]

Rozmiar czcionki
Kontrast