Informacja o wynikach wyboru oferty SUO

 

Drohiczyn, dnia 15.10.2018 r.

INFORMACJA O WYNIKACH WYBORU OFERTY

z dnia 04 października 2018 r. na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i dorosłych z zaburzeniami psychicznymi mieszkańców gminy Drohiczyn.

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drohiczynie informuje, iż w postępowaniu dotyczącym zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy PZP na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i dorosłych z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie gminy Drohiczyn została wybrana oferta złożona przez In – Progres Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, ul. E. Fieldorfa 16, 17 – 300 Siemiatycze.

 

Rozmiar czcionki
Kontrast