Czerwiec 11, 2018

Marzenia się spełniają

 

PROJEKT „MARZENIA SIĘ SPEŁNIAJĄ” – WSPARCIE TERAPEUTYCZNE UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W PUTKOWICACH NADOLNYCH.

WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

W ramach Programu „ Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”- edycja 2018r.

Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Wartość projektu: 112 500,00

Dofinansowanie: 90 000,00

Cel projektu:

Celem projektu jest tworzenie warunków sprzyjających poprawie sytuacji życiowej i społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi zwłaszcza osób chorych psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie.

Grupa docelowa:

Odbiorcami zadania publicznego będą uczestnicy zajęć Środowiskowego Domu Samopomocy w Putkowicach Nadolnych działającego przy Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drohiczynie . Wsparciem zostaną objęte 24 osoby z niepełnosprawnością intelektualną, osoby przewlekle psychicznie chore oraz cierpiące na inne zaburzenia czynności psychicznych. Projekt skierowany jest również do rodzin uczestników zajęć ŚDS – 20 osób, 10 pracowników ŚDS oraz społeczności lokalnej.

Zakres rzeczowy projektu:

1.Aktywizacja społeczna, psychiczna oraz fizyczna osób z zaburzeniami psychicznymi.

-Warsztaty muzykoterapii-72 godziny zajęć, 2 razy w tygodniu przez 8 miesięcy/ 24 uczestników zajęć ŚDS

-Warsztaty teatralne– 72 godziny zajęć, 1 raz w tygodniu przez 8 miesięcy/ 24 uczestników zajęć ŚDS

-Warsztaty plastyczno- rękodzielnicze– 42 godziny zajęć, przez 5 miesięcy/24 uczestników zajęć

-Zajęcia ruchowo- sportowe– 108 godzin, 1 raz w tygodniu przez 8 miesięcy/24 uczestników zajęć ŚDS

-Warsztaty ogrodnicze- założenie ogrodu edukacyjno- terapeutycznego– 108 godzin zajęć, 1 raz w tygodniu przez 8 miesięcy/24 uczestników zajęć

-Warsztaty informatyczno- programistyczne z robotyki– 20 godzin, co 2 tygodnie przez 4 miesiące/24 uczestników zajęć

-Indywidualne i grupowe spotkania terapeutyczne z psychologiem dla uczestników zajęć ŚDS– 72 godziny przez 8 miesięcy/24 uczestników zajęć ŚDS

2. Wsparcie rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi.

-Indywidualne i grupowe spotkania terapeutyczne z psychologiem dla członków rodzin uczestników zajęć ŚDS– 27 godzin przez 8 miesięcy/ 20 członków rodzin

3. Integracja osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin ze środowiskiem lokalnym.

-Integracyjne spotkanie plenerowe- Piknik „Babie lato”– wydarzenie odbędzie się w sierpniu 2018r na terenie nowo powstałego ogrodu edukacyjno -terapeutycznego ŚDS; udział weźmie 24 uczestników zajęć ŚDS, członkowie ich rodzin, zaproszeni goście oraz przedstawiciele społeczności lokalnej- ok 100 osób

4. Zwiększenie różnorodności i poprawa jakości usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi.

-Szkolenia z dramy i psychodramy oraz muzykoterapii dla pracowników ŚDS– w szkoleniach weźmie udział 10 pracowników; termin szkoleń maj i czerwiec 2018

Realizacja projektu rozpocznie się od przygotowania terenu wokół budynku ŚDS gdzie powstanie ogród edukacyjno- terapeutyczny oraz miejsce na pracownię ruchową zewnętrzną.

Oferta terapeutyczna uczestników zajęć ŚDS w Putkowicach Nadolnych będzie wzbogacona w warsztaty: muzykoterapii, plastyczno – rękodzielnicze, teatralne, sportowo-ruchowe, ogrodnicze, które będą prowadzone w plenerze, w nowopowstałych pracowniach zewnętrznych przez cały okres trwania projektu oraz po jego zakończeniu.

W maju i czerwcu odbędą się kursy podnoszące kwalifikacje pracowników ŚDS.

W okresie jesienno- zimowym ofertę terapeutyczną wzbogacą warsztaty informatyczno- programistyczne z robotyki.

Uczestnicy ŚDS oraz ich rodziny otrzymają wsparcie psychologa przez cały okres trwania projektu w ramach spotkań indywidualnych i grupowych.

Rozmiar czcionki
Kontrast