Unieważnienie zapytania ofertowego SUO

 

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Drohiczynie unieważnia postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego nr MGOPS.26.17.2018 z dnia 30/08/2018 r. na usługę „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i dorosłych z zaburzeniami psychicznymi – mieszkańców gminy Drohiczyn”

Zamawiający informuje, iż postępowanie unieważnia się z uwagi na brak wpłynięcia ofert na w/w zapytanie, jednocześnie zamawiający powiadamia, iż w najbliższym okresie ogłosi nowe zapytanie ofertowe dotyczące tego samego przedmiotu zamówienia, a wszystkich zainteresowanych zaprasza do składania ofert.

 

Rozmiar czcionki
Kontrast