Styczeń 19, 2018

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe numer MGOPS.26.5.2019

na realizację zadania pn. „Przeprowadzenie zajęć z obsługi komputera i Internetu dla uczestników Klubu Seniora”

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Wykaz doświadczenia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe numer MGOPS.26.4.2019

na realizację zadania pn. Przeprowadzenie warsztatów informatyczno – programistycznych z robotyki dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Putkowicach Nadolnych

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Wykaz doświadczenia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe numer MGOPS.26.3.2019

na realizację zadania pn. Przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Putkowicach Nadolnych” oraz Indywidualne i grupowe spotkania terapeutyczne z psychologiem dla członków rodzin uczestników zajęć ŚDS

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Wykaz doświadczenia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe numer MGOPS.26.2.2019

na realizację zadania pn. Przeprowadzenie terapii ruchowej dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Putkowicach Nadolnych

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Wykaz doświadczenia

Informacja o wyborze nakorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe numer MGOPS.26.1.2019

na realizację zadania pn. „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i dorosłych z zaburzeniami psychicznymi – mieszkańców Gminy Drohiczyn”

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy


Zapytanie ofertowe numer MGOPS.26.20.2018

na realizację zadania pn.  „Przeprowadzenie terapii ruchowej dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Putkowicach Nadolnych”

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Wykaz doświadczenia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe numer MGOPS.26.19.2018

na realizację zadania pn. „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i dorosłych z zaburzeniami psychicznymi – mieszkańców gminy Drohiczyn”

Pliki do pobrania:
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe numer MGOPS.26.18.2018

na realizację zadania pn. „Przeprowadzenie doradztwa psychologicznego”, część VI „Przeprowadzenie doradztwa psychologicznego dla dzieci objętych wsparciem Świetlicy Środowiskowej III”

Pliki do pobrania:
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe numer MGOPS.26.17.2018

na realizację zadania pn. „Przeprowadzenie terapii ruchowej”, część VI – „Przeprowadzenie terapii ruchowej dzieci objętych wsparciem Świetlicy Środowiskowej III”

Pliki do pobrania:
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe numer MGOPS.26.16.2018

na realizację zadania pn. „Przeprowadzenie terapii ruchowej”, część V – „Przeprowadzenie terapii ruchowej dla młodzieży”

Pliki do pobrania:
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Wykaz doświadczenia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe numer MGOPS.26.15.2018

na realizację zadania pn. Przeprowadzenie treningu kompetencji i umiejętności społecznych – poradnictwo grupowe

Pliki do pobrania:
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Wykaz doświadczenia

Pierwotna Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  zawierała błędy pisarskie. Poniżej zamieszczamy poprawioną wersję.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe numer MGOPS.26.14.2018

na realizację zadania pn. Przeprowadzenie treningu kompetencji i umiejętności społecznych – poradnictwo grupowe

Pliki do pobrania:
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Wykaz doświadczenia

Zmiana treści zapytania ofertowego numer MGOPS.26.14.2018

Zawiadomienie i unieważnieniu postępowania


Zapytanie ofertowe numer MGOPS.26.13.2018

na realizację zadania pn. „Przeprowadzenie warsztatów kreowania wizerunku – poradnictwo grupowe

Pliki do pobrania:
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Wykaz doświadczenia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe numer MGOPS.26.12.2018

na realizację zadania pn. „Przeprowadzenie warsztatów kreowania wizerunku – poradnictwo grupowe”

Pliki do pobrania:
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Wykaz doświadczenia

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Zapytanie ofertowe numer MGOPS.26.11.2018

na realizację zadania pn. „Przeprowadzenie treningu kompetencji i umiejętności społecznych – poradnictwo grupowe”

Pliki do pobrania:
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Wykaz doświadczenia

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Zapytanie ofertowe numer MGOPS.26.10.2018

na realizację zadania pn. „Przeprowadzenie terapii ruchowej”, część V – „Przeprowadzenie terapii ruchowej dla mlodzieży”

Pliki do pobrania:
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Wykaz doświadczenia

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Zapytanie ofertowe numer MGOPS.26.9.2018

na realizację zadania pn. „Przeprowadzenie doradztwa psychologicznego”, część IV – Przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Putkowicach Nadolnych

Pliki do pobrania:
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Wykaz doświadczenia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe numer MGOPS.26.8.2018

na realizację zadania pn. „Przeprowadzenie terapii ruchowej”, część IV – „Przeprowadzenie terapii ruchowej dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Putkowicach Nadolnych”

Pliki do pobrania:
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Wykaz doświadczenia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe numer MGOPS.26.7.2018

na realizację zadania pn. „Przeprowadzenie doradztwa psychologicznego”, część IV – Przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Putkowicach Nadolnych

Pliki do pobrania:
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Wykaz doświadczenia

Unieważnienie zapytania ofertowego


Zapytanie ofertowe numer MGOPS.26.6.2018

na realizację zadania pn. „Przeprowadzenie doradztwa psychologicznego”, część III – „Przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Putkowicach Nadolnych”

Pliki do pobrania:
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Wykaz doświadczenia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe numer MGOPS.26.5.2018

na realizację zadania pn. „Przeprowadzenie terapii ruchowej”, część III – „Przeprowadzenie terapii ruchowej dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Putkowicach Nadolnych”

Pliki do pobrania: 
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Wykaz doświadczenia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe numer MGOPS.26.4.2018

na realizację zadania pn. „Przeprowadzenie doradztwa psychologicznego”, część II „Przeprowadzenie doradztwa psychologicznego dla dzieci objętych wsparciem Świetlicy Środowiskowej II”

Pliki do pobrania:
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Wykaz doświadczenia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe numer MGOPS.26.3.2018

na realizację zadania pn. „Przeprowadzenie doradztwa psychologicznego”, część I „Przeprowadzenie doradztwa psychologicznego dla dzieci objętych wsparciem Świetlicy Środowiskowej I”

Pliki do pobrania:
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Wykaz doświadczenia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe numer MGOPS.26.2.2018

na realizację zadania pn. „Przeprowadzenie terapii ruchowej”, część II – „Przeprowadzenie terapii ruchowej dla dzieci objętych wsparciem Świetlicy Środowiskowej II”

Pliki do pobrania:
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Wykaz doświadczenia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe numer MGOPS.26.1.2018

na realizację zadania pn. „Przeprowadzenie terapii ruchowej”, część I – „Przeprowadzenie terapii ruchowej dla dzieci objętych wsparciem Świetlicy Środowiskowej I”

Pliki do pobrania:
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Wykaz doświadczenia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozmiar czcionki
Kontrast